top of page

Descobreix el teu grau d’implicació amb una energia neta

Vídeo interactiu que des de Ganxoo Media produïm per l'Institut Català de l'Energia (Generalitat de Catalunya). Forma part d'una estratègia audiovisual que té l'objectiu de conèixer la opinió de la ciutadania per a canviar el model energètic del país. 

Aquesta estratègia audiovisual se centra en el cicle de reflexió que l'Institut Català de l'Energia engena el gener de 2019, moment en què Catalunya està canviant el seu model energètic per un altre que sigui net, distribuït i amb les persones al centre.

bottom of page