top of page

Vídeos interactius.

Els vídeos interactius són continguts audiovisuals que permeten als espectadors participar activament en la narrativa o prendre decisions que afecten al curs de la història. Aquesta interactivitat pot prendre diverses formes: clicar en elements de la pantalla, respondre a preguntes, triar camins narratius o fins i tot influir en el desenvolupament de la trama. A diferència dels vídeos convencionals on l’espectador és un mer observador, els vídeos interactius permeten als usuaris tenir un paper actiu i personalitzar la seva experiència, quelcom que ajuda a augmentar l'engagement i la retenció. Com a vídeos corporatius, els interactius aporten, a més, d’altres avantatges: recopilació de dades, generació de leads, augment de la conversió, experiència immersiva amb la marca i versatilitat en les estratègies d’RH, comunicació, màrqueting i vendes de l’empresa.

bottom of page