top of page

T'ajudem a fer match

amb el talent que busques

Els 3 passos del 

Recruiting Global

de Talentional

1

Kick Off

Fem una primera reunió amb vosaltres per:

Analitzar el vostre actual procés de selecció.

Conèixer la vostra actual estratègia de captació de talent.

Analitzar la vostra imatge de marca als canals que feu servir actualment.

Saber amb quins perfils voleu fer match.

Conèixer com esteu organitzats internament.

2

Informe VISIÓ

Realitzem un informe VISIÓ amb els següent punts:

Aspectes clau de millora.

Tendències que afecten a la vostra captació de talent.

Estratègia de recruiting adaptada a vosaltres.

Definició de formats de comunicació per difondre ofertes de feina atractives.

Definició del web de feina de la vostra empresa.

Establim els costos de cada acció i de la implementació de la nova estratègia de recruiting.

Pla de formació específic per aquelles àrees de l'empresa que necessitin millores.

3

Match

Generem la nova estratègia de captació de talent.

Creem els formats de comunicació que prèviament haurem pactat amb vosaltres a partir de l'informe VISIÓ.

Determinem com executem la nova estratègia de captació:

...amb Talentional donant suport als vostres equips interns

...amb els vostres equips interns en solitari

...o si des de Talentional ens encarreguem de la totalitat del vostre nou procés de selecció.

Selecció puntual

Suport en un procés de selecció ja iniciat

Conversación amistosa

1

Posada en marxa

Fem una primera reunió amb vosaltres per:

Detectar aspectes de millora al vostre actual procés de selecció.

Conèixer la vostra actual estratègia de recruiting.

Analitzar la vostra imatge de marca als canals que feu servir actualment.

Saber quins perfils de talent esteu cercant.

Conèixer com esteu organitzats internament.

2

Informe SELECCIÓ

Dissenyem una proposta que inclou:
Millores a dur a terme a les ofertes de feina publicades per fer que resultin més atractives pels candidats.
Disseny de formats de comunicació específics per captació de talent.
Disseny d'estratègia de selecció directa i avaluació del candidat.

3

Onboarding

Es determina si el procés de selecció directa el durà a terme l'empresa o si s'externalitza en Talentional.

Acompanyament Onboarding per part de Talentional. Consta de 3 reunions quinzenals un cop feta la contractació, amb l'objectiu de recollir informació sobre l'adaptació del nou talent al lloc de feina.

Informe del procés d'Onboarding: conclusions de millora tant pel candidat com per l'empresa.

Copyright © Lloc web creat per Ganxoo Media

bottom of page