top of page

Productes

Assessorament, estratègia, formació i formats de difusió

inspiring leaders talentional.jpg

Inspiring Leaders

Consultoria de lideratge conscient

Definició o redefinició del propòsit empresarial
Replantejament de missió, visió i valors corporatius Gestió del canvi
Competències creatives
Programa de formació d'alt rendiment
Impacte, influència i habilitats comunicatives
Tendències i innovacions al negoci

Teamsquad

Consultoria per equips interns i d'RH

Definició de l'estratègia de cultura empresarial
ODS i accions empresarials
Definició d'objectius
Estratègia comunicativa
Estratègia formativa i d'experiències
Estratègia de continguts
Definició de formats audiovisuals per comunicar estratègies
Creació de plans, polítiques i processos per RH

teamsquad talentional.png
talent action talentional.jpg

Talent action

Consultoria d'employer branding

Anàlisi i diagnosi d'imatge de marca
Definició d'objectius i KPI's
Estratègia Best Place to Work
Pla d'accions estratègiques
Plans d'onboarding, acompanyament, welcome pack

Definició de formats de comunicació audiovisual
Plans de carrera i promoció professional
Plans d'ambaixadors de marca
Estratègia formativa i d'experiències

Green program

Consultoria d'RSE, compromís i sostenibiliitat

Definició dels valors de sostenibilitat i d'RSE
Definició d'objectius
Pla d'accions estratègiques
Polítiques d'RSE
Plans d'igualtat, benestar i diversitat
Protocols per assetjament sexual i raó de sexe 
Formació i experiències per l'equip

Senderismo en el bosque
learn lab talentional.jpg

Learn Lab

Consultoria de formació

Analitzar competències actuals i necessitats de l'empresa
Dissenyar i optimitzar el pla formatiu
Definir workshops i experiències
Crear polítiques de capacitació, coaching o mentoring
Plans de carrera i promoció professional

Action Pills

Formats de comunicació audiovisual per accions concretes

Creació de formats per la difusió de campanyes internes
Creació de formats per comunicar una acció
Cursos, workshops o experiència concreta
Esdeveniments creatius

Pareja en VR Arcade

Viatges formatius i experiencials

Viatges inspiracionals per conèixer d'altres maneres de fer

Aquests viatges tenen l'objectiu de conèixer com es treballa en d'altres empreses, en d'altres països o en d'altres sectors. Estan adreçats a equips directius, a equips d'RH o a equips de treball. Des de Talentional ho organitzem tot perquè l'experiència sigui el màxim de productiva possible.

openmind talentional.jpeg

Openmind

Viatges dissenyats ad hoc i adreçats a un equip de l'empresa, ja sigui de líders o de talent. L'objectiu és conèixer maneres de fer d'altres companyies per a inspirar-se, implementar una nova àrea, temàtica o desencallar una situació determinada. Des de Talentional ens encarreguem de tota la organització del viatge, segons les necessitats de cada cas, en l'àmbit nacional i/o internacional.

Explore4me

En aquest cas serà un equip de Talentional qui realitzarà aquest viatge immersiu i de recerca. Aquí recopilarem tota la informació sobre la temàtica, àrea, innovació o petició que l'empresa vulgui estudiar. Farem un treball de camp i elaborarem una memòria amb totes les tendències detectades i contactes establerts. Durant aquest viatge també recopilarem material audiovisual amb la finalitat de transmetre els conceptes de la forma més realista possible.

De viaje

Els 3 passos de la metodologia Talentional

experiencies RH.png

1

Pla estratègic

Comencem amb una consultoria estratègica, que implica l’anàlisi i la identifcació de problemes. Un cop definits creem les estratègies per resoldre'ls, que quedaran detallades al document que anomenarem "pla estratègic".

2

Pla d'acció

El segon pas consisteix a donar forma al pla estratègic. Aquí dissenyem experiències per transmetre els objectius establerts al document prèviament elaborat, així com plans formatius amb continguts específics per cada cas.

3

Performance creatiu

Plantegem formats audiovisuals per comunicar accions, presentar conceptes o explicar canvis importants. El nostre performance creatiu va des de la comunicació audiovisual tradicional fins a la creació d’experiències amb tecnologies innovadores.

Copyright © Lloc web creat per Ganxoo Media

bottom of page