top of page

Política de privadesa

Informació sobre el responsable del tractament

Denominació: Baud Produccions Audiovisuals i Nous Formats de Catalunya, SL ("GANXOO MEDIA" o "el prestador")

C.I.F.: B65039794

Manera de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: per contactar amb el Delegat de Protecció de dades de GANXOO MEDIA, l'Usuari podrà dirigir-se a l'adreça indicada al present apartat o al correu electrònic Ganxoo@ganxoo.com. Amb la referència (Ref.: Protecció de Dades).

Informació i consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal al Lloc web

Generalment, les persones que facin ús del Lloc web ho fan sense necessitat de facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per accedir als Serveis, els Usuaris, en certs casos hauran de facilitar certes dades de caràcter personal. GANXOO MEDIA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris, segons l'establert en la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En aquest sentit, s'informa als Usuaris que les dades que pogués enviar a GANXOO MEDIA seran incorporades a un fitxer de la seva titularitat, amb la finalitat de respondre a les seves consultes i sol·licituds així com, si hagués consentit, enviar-li informació comercial per mitjans telemàtics sobre continguts i productes de GANXOO MEDIA, o de companyies pertanyents al mateix grup empresarial, així com de terceres empreses patrocinadores i/o col·laboradores.

En cas que hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials GANXOO MEDIA informa a l'Usuari que podrà donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics.

Així mateix, les dades de caràcter personal que poguessin ser aportades podran ser comunicades a Autoritats Tributàries, Autoritats de Control en matèria de protecció de dades (p. ex: l'Agència Espanyola de protecció de dades) a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Jutges i Tribunals si així fos requerit o fos necessari.

 

Informació i consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal derivades de l'ús de Xarxes Socials

Si l'Usuari es registrés als llocs web i mòbils de GANXOO MEDIA amb el seu ID de Facebook, Twitter o qualssevol altres Xarxes Socials, sempre que GANXOO MEDIA posi a la disposició dels Usuaris aquesta opció, amb aquest registre l'Usuari atorga el seu consentiment explícit per al tractament de les seves dades personals. Si l'Usuari no estigués d'acord amb aquests termes, ha d'evitar registrar-se als llocs web i mòbils de GANXOO MEDIA amb l’ID de Facebook o de Twitter o qualssevol altres Xarxes Socials.

No obstant això, la recollida i l'ús de la informació que Facebook, Twitter i altres tercers recopilen sobre l'Usuari es regeix per les seves corresponents polítiques de privadesa.

Així mateix, l'Usuari ha de considerar que qualsevol informació que publiqui o divulgui a través dels perfils a les Xarxes Socials que gestioni GANXOO MEDIA passarà a ser informació pública i estarà disponible per als visitants dels mateixos i el públic en general. Això suposa que els Usuaris dels Llocs, i Mitjans Socials de GANXOO MEDIA situats a qualsevol país del món i amb caràcter universal, podran accedir a la seva informació. En aquest sentit, els Usuaris hauran de tenir especial cura i diligència a l'hora de divulgar informació personal o qualsevol altre tipus d'informació en aquests Llocs.

A més, les dades dels Usuaris aportades i/o publicades a les Xarxes Socials que pogués gestionar GANXOO MEDIA seran tractades per aquesta amb les següents finalitats (i) permetre l'accés i navegació als Continguts i Serveis oferts per GANXOO MEDIA a través d'aquestes Xarxes Socials (ii) permetre la participació en fòrums i enquestes d'opinió (iii) permetre i gestionar la participació als concursos, promocions, programes, sèries, sorteigs o qualssevol altres iniciatives que realitzi GANXOO MEDIA ja sigui per si mateixa o en col·laboració amb tercers, gestionar la promoció de guanyadors, així com el lliurament de possibles premis (iv) permetre l'enviament d'informació o comunicacions comercials relatives a sèries, programes, concursos, continguts, activitats o serveis relacionats amb GANXOO MEDIA o amb les empreses del Grup (v) per moderar els usos, que si escau faci, als Llocs, Aplicacions i Xarxes Socials, de GANXOO MEDIA (vi) així com per denunciar els abusos on correspongui o tramitar les denúncies que es poguessin rebre de tercers.

Per a les finalitats anteriors, les seves dades personals, inclosos els continguts que hagués pogut publicar, així com si escau, la imatge i/o veu, podran ser comunicats a: (i) altres empreses del Grup (ii) Autoritats Tributàries, Autoritats de Control en matèria de protecció de dades (p. ex: l'Agència Espanyola de protecció de dades), a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Jutges i Tribunals, si així fos requerit o fos necessari (iii) en cas que la iniciativa, concurs, promoció, etc., en virtut de la qual es recapten les dades, estigui relacionada amb un determinat programa, iniciativa, concurs, sèrie, etc., a les cadenes de televisió o en general a prestadors de serveis de la comunicació audiovisual com a entitats emissores del programa, iniciativa, concurs, sèrie, etc.

Els participants en les diferents iniciatives, concursos, sorteigs, programes, promocions, sèries, etc., produïdes o coproduïdes per GANXOO MEDIA, mitjançant l'enviament dels corresponents continguts, consenten la utilització, reproducció, comunicació pública, posada a disposició, distribució, transformació, a tot el món i sense limitació temporal, per part de GANXOO MEDIA, del nom, el contingut publicat, i, si escau, imatge i/o veu en qualsevol tipus de publicació, inclòs televisió i internet, o qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, sense reemborsament de cap tipus per al participant i sense necessitat de pagar cap tarifa.

Els participants garanteixen així mateix la propietat i el control dels drets sobre el textos, enregistraments d'àudio, fotografies, vídeos o qualssevol altres continguts que hagués pogut enviar, que en els mateixos no s'infringeix cap dret d'imatge, honor, propietat intel·lectual i/o industrial, ni de cap altre tipus de terceres persones i es respecta en tot moment la normativa en matèria de protecció de dades, responent davant GANXOO MEDIA o davant tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment de les anteriors manifestacions.

El fet de convertir-se en seguidor de les xarxes socials que pogués gestionar GANXOO MEDIA implica l'acceptació de la present Política de Privadesa i això, sense perjudici de les polítiques, condicions o bases de concursos que en cada cas particular poguessin regular el seu ús i que seran degudament comunicades per GANXOO MEDIA.

 

Informació i consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal derivades de l'ús de Whatsapp

El fet que l'Usuari participi mitjançant l'enviament de Whatsapp en les diferents iniciatives, promocions, concursos, sorteigs, sèries, programes, etc., que produeix o coprodueix GANXOO MEDIA suposa que atorga el seu consentiment explícit per al tractament de les seves dades personals per part de GANXOO MEDIA per gestionar aquesta participació en els termes que s'assenyalen en aquesta Política de Privadesa.

No obstant això, la recollida i l'ús de la informació que Whatsapp recopila sobre l'Usuari es regeixen per les seves corresponents polítiques de privadesa.

Les dades de caràcter personal, que els Usuaris aportin per Whatsapp, tals com a número de telèfon, perfil de Whatsapp, així com els textos, enregistraments d'àudio, fotografies o vídeos que pogués enviar als números que gestiona GANXOO MEDIA seran tractats per aquesta amb les següents finalitats (i) permetre la participació en fòrums i enquestes d'opinió (ii) permetre i gestionar la participació als concursos, promocions, programes, sorteigs o qualssevol altres iniciatives que realitzi GANXOO MEDIA ja sigui per si mateixa o en col·laboració amb tercers, gestionar la promoció de guanyadors, així com el lliurament de possibles premis (iii) permetre l'enviament d'informació o comunicacions comercials relatives a sèries, programes, concursos, continguts, activitats o serveis relacionats amb GANXOO MEDIA o amb les empreses del Grup (iv) per moderar els usos que faci als Llocs, Aplicacions, i perfils de Xarxes Socials de GANXOO MEDIA així com per denunciar els abusos on correspongui o tramitar les denúncies que es poguessin rebre de tercers.

Per a les finalitats anteriors, les seves dades personals, inclosos els continguts que l'Usuari hagués pogut enviar per a la seva participació, a títol enunciatiu i no exhaustiu, tals com: textos, enregistraments d'àudio, fotografies o vídeos així com si escau la imatge i/o veu podran ser comunicats: (i) a altres empreses del Grup,  (ii) Autoritats Tributàries, Autoritats de Control en matèria de protecció de dades (p. ex: l'Agència Espanyola de protecció de dades), a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Jutges i Tribunals si així fos requerit o fos necessari (iii) així com, en cas que la iniciativa, concurs, promoció, etc., en virtut de la qual es recapten les dades, estigui relacionada amb un determinat programa, iniciativa, concurs, sèrie, etc., a les cadenes de televisió o, en general, a prestadors de serveis de la comunicació audiovisual com a entitats emissores del programa, iniciativa, concurs, sèrie, etc.

Els participants en les diferents iniciatives, concursos, promocions, etc., produïdes o coproduïdes per GANXOO MEDIA, mitjançant l'enviament dels corresponents continguts, consenten la utilització, reproducció, comunicació pública, posada a disposició, distribució i transformació d'aquests continguts, inclosos els textos, enregistraments d'àudio o vídeos, a tot el món i sense limitació temporal, per part de GANXOO MEDIA, del nom, el contingut publicat, inclosos els textos, enregistraments d'àudio o vídeos, i, si escau, imatge i/o veu, que hagués pogut enviar l'Usuari, en qualsevol tipus de publicació, inclosa televisió i Internet, o qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, sense reemborsament de cap tipus per al participant i sense necessitat de pagar cap tarifa.

Els participants garanteixen així mateix la propietat i el control dels drets sobre el textos, enregistraments d'àudio, fotografies, vídeos o qualssevol altres continguts que haguessin pogut enviar, que en els mateixos no s'infringeix cap dret d'imatge, honor, propietat intel·lectual i/o industrial, ni de cap altre tipus de terceres persones i es respecta en tot moment la normativa en matèria de protecció de dades, responent davant GANXOO MEDIA o davant tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment de les anteriors manifestacions.

 

Mesures de seguretat

GANXOO MEDIA li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, considerant l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. GANXOO MEDIA contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.

 

Terminis de conservació de les dades

Amb caràcter general, GANXOO MEDIA conservarà la informació personal dels Usuaris durant el període necessari per complir les finalitats descrites en aquesta Política de Privadesa, tret que la llei estableixi o permeti un període major.

Les dades dels usuaris del Lloc web seran conservades per GANXOO MEDIA, mentre estiguin donats d'alta i, una vegada sol·licitada la baixa, es conservaran per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament fins al termini de prescripció d'aquestes, moment en el qual els titulars del Lloc web procediran a la seva supressió.

La informació aportada a GANXOO MEDIA, a través dels diferents perfils que poguessin estar oberts a Xarxes Socials, les dades, imatges i qualssevol continguts que pogués publicar en els mateixos seran conservats en aquests perfils de GANXOO MEDIA mentre l'Usuari no sol·liciti la retirada o eliminació dels mateixos a través de les eines posades a disposició per a tal efecte per cadascuna de les Xarxes Socials.

Les dades de caràcter personal que l'Usuari pogués haver aportat participació en els concursos, promocions, programes, sèries, sorteigs o qualssevol altres iniciatives que realitzi GANXOO MEDIA, així com per al lliurament de possibles premis, seran conservats igualment fins al termini de prescripció per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, moment en el qual GANXOO MEDIA procedirà a la seva supressió.

No obstant, si l'Usuari en virtut de la seva participació hagués cedit els corresponents drets d'explotació a GANXOO MEDIA, li informem que en relació amb els drets de propietat intel·lectual, segons l'establert en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual:

  • (a) El termini general dels drets d'explotació de l'obra és la vida de l'autor i setanta anys després de la seva mort.

  • (b) Els drets d'explotació de les obres en col·laboració, compreses les obres cinematogràfiques i audiovisuals, duraran tota la vida dels coautores i setanta anys des de la mort o declaració de defunció de l'últim coautor supervivent.

  • (c) La durada dels drets d'explotació reconeguts als productors de la primera fixació d'un enregistrament audiovisual serà de cinquanta anys, computats des del dia 1 de gener de l'any següent al de la seva realització. No obstant si, dins d'aquest període, l'enregistrament es divulga lícitament, els citats drets expiraran als cinquanta anys des de la divulgació, computats des del dia 1 de gener de l'any següent a la data en què aquesta es produeixi.

  • (d) La durada dels drets d'explotació reconeguts als autors de meres fotografies té una durada de vint-i-cinc anys computats des del dia 1 de gener de l'any següent a la data de realització de la fotografia o reproducció.

  • (e) En el cas de les composicions musicals amb lletra, els drets d'explotació duraran tota la vida de l'autor de la lletra i de l'autor de la composició musical i setanta anys des de la mort o declaració de defunció de l'últim supervivent, sempre que les seves contribucions fossin creades específicament per a la respectiva composició musical amb lletra.

Per tant, en cas que l'Usuari hagi cedit drets d'explotació d'obres o continguts subjectes a drets de propietat intel·lectual, GANXOO MEDIA podrà guardar aquella informació relativa a l'Usuari que permeti demostrar que és legítim cessionari dels drets d'explotació sobre aquestes obres o continguts, mentre les mateixes no passin a ser de domini públic, en virtut dels terminis anteriorment establerts o qualssevol d’altres establerts pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

 

Exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i, si escau, de portabilitat

Els Usuaris podran dirigir-se a GANXOO MEDIA, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i, si escau, de portabilitat respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

Per aquest motiu, haurà de remetre's un escrit identificat amb la referència (Ref. Protecció de Dades) en el qual es concreti la sol·licitud corresponent a la següent adreça: GANXOO MEDIA, Carrer de la Renclusa, 51, planta cinquena oficina primera, 08905 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona. O ben remetent idèntica documentació a l'adreça: Ganxoo@ganxoo.com

 

Dades aportades per tercers

Des de GANXOO MEDIA sol·licitem als Usuaris que evitin comunicar a través de qualsevol sistema, aplicació, mitjà o format, dades de caràcter personal de tercers. No obstant això, en cas que en la comunicació realitzada a GANXOO MEDIA així com en el material audiovisual, enregistraments d'àudio, fotografies, textos o en general qualssevol altres continguts remesos per l'Usuari per a la seva posterior difusió, a títol enunciatiu, però no exhaustiu, al Lloc web, programes, sèries, concursos, i qualssevol iniciatives que poguessin ser produïdes, coproduïdes per GANXOO MEDIA o tercers, canals de televisió, o qualssevol prestadors de serveis de la comunicació audiovisual, s'incloguessin dades de caràcter personal per persones no titulars dels mateixos, l'Usuari garanteix que ha informat a aquestes persones dels extrems continguts als paràgrafs anteriors i haver obtingut el seu consentiment en compliment de la normativa en matèria de protecció de dades. Circumstància que declara haver realitzat mitjançant l'acceptació de les presents condicions.

L'Usuari respondrà davant GANXOO MEDIA o davant tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment de les anteriors manifestacions.

 

Veracitat, exactitud i actualització de les dades

Les dades que faciliti l'Usuari han de ser veraces, exactes, completes i actualitzades. En cas de produir-se alguna modificació i/o variació en alguna de les dades existents a la nostra base de dades, en particular, de les relatius a les persones de contacte, li preguem que posi en el nostre coneixement aquesta circumstància a fi de procedir a la seva actualització.

bottom of page