top of page

Manifesto audiovisual.

El manifesto audiovisual és un vídeo corporatiu que comunica els valors, objectius i principis fonamentals que defineixen la identitat i la missió d’una empresa. Serveix per a transmetre la visió de la companyia tant internament, cap als seus empleats, com externament, cap al públic objectiu, socis i altres parts interessades. A l’hora, aquest format audiovisual mostra una orientació clara i estableix coherència en la imatge que projecta l’empresa.  

bottom of page