top of page

T2xC10 - La màscara més petita del món

2008. DIRECTORS / SUSANA CRESTELO & ALBERT FUGUET

Original version. protagonists: Pepa Plana (clown) and Companyia Circo Delicia.

bottom of page