top of page

Media center.

Continguts audiovisuals dissenyats específicament per ser difosos en una plataforma corporativa centralitzada que gestiona i distribueix material multimèdia per a mitjans de comunicació, líders d'opinió, influenciadors, stakeholders i altres parts interessades. Aquesta plataforma serveix com a punt de referència per accedir i compartir recursos visualment impactants, amb l'objectiu de difondre de manera efectiva la narrativa de la marca, missatges clau i informació rellevant. El media center permet una comunicació efectiva amb els diversos públics objectiu i consolida la imatge de la companyia dins del panorama mediàtic i empresarial. És per aquest motiu que ha esdevingut en els últims temps una eina essencial per consolidar i difondre la identitat de la marca mitjançant continguts multimèdia d'alta qualitat.

10 media center by ganxoo media.png

Seat media center

Mostra de l'estratègia audiovisual de media center produïda per a SEAT. L'objectiu és oferir contingut de marca als mitjans de comunicació que sigui del seu interès perquè els difonguin gratuïtament dins la seva programació. El resultat és una difusió mediàtica dels valors corporatius de SEAT (own media i earned media).

02.png

Beko (hub de contenidos)

Mostra de l'estratègia de màrqueting de continguts audiovisuals produïda per a Beko, centrada a oferir tips d'utilitat pel públic de la marca. Aquesta estratègia audiovisual es difon dins de la pròpia plataforma OTT de Beko i inclou una estratègia d'inbound màrqueting aduiovisual per a xarxes socials, amb spin-off dels vídeos originals.

03.png

Pfizer media center

Mostra de l'estratègia audiovisual de media center produïda per a Pfizer. L'objectiu és oferir contingut de marca a stakeholders que sigui del seu interès perquè els difonguin gratuïtament entre les seves audiències. El resultat és una difusió massiva dels valors corporatius de Pfizer.

04.png

Alqvimia (hub de contenidos)

Mostra de l'estratègia audiovisual de media center produïda per a Alqvimia, segons les directrius de l'empresa. L'objectiu és oferir contingut de marca a stakeholders que sigui del seu interès perquè els difonguin gratuïtament entre les seves audiències.

05.jpeg

Agència Catalana de l'Aigua (ACA) media center

Mostra de l'estratègia audiovisual produïda per al media center de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). L'objectiu d'aquest grup de vídeos és comunicar el cicle d'accions que l'ACA va dur a terme entre el 2019 i el 2022 a Catalunya.

06.jpeg

Institut Català d'Energia (Generalitat de Catalunya)

Mostra de l'estratègia audiovisual produïda per al media center de l'Institut Català d'Energia (Generalitat de Catalunya).

07.jpeg

Raimon Bundó media center

Mostra de l'estratègia audiovisual que produïda per al media center de Raimon Bundó. L'objectiu és donar a conèixer les tendències de moda nupcial de la marca als mitjans especialitzats per tal de difondre les novetats de l'empresa.

08.jpeg

Partido Liberal de Chile (hub de contenidos)

Mostra de l'estratègia audiovisual produïda per a la força política parlamentària xilena "Partido Liberal de Chile" (PL). L'objectiu és oferir contingut de marca a stakeholders que sigui del seu interès perquè els difonguin gratuïtament entre les seves audiències. El resultat és una difusió massiva de la proposta dels lliberals xilens.

10.png

Viña Pérez Cruz media center

Mostra de l'estratègia de màrqueting de continguts audiovisuals produïda per a l'empresa xilena del sector vitivinícola Viña Pérez Cruz, una de les líders del major productor de vi de l'Amèrica Llatina.

bottom of page