top of page

Clients de Singapur.

ang chin moh.jpg

Ang Chin Moh Funeral Directors

Fundada el 1912, Ang Chin Moh Funeral Directors és un dels proveïdors de serveis funeraris més antics de Singapur amb més de 100 anys d'història. L'empresa es va expandir amb l'establiment de la Fundació Ang Chin Moh el 2013 per centrar els seus esforços i beneficis a servir millor la comunitat en causes benèfiques, educació pública, elevar els estàndards de la professió funerària i preservar el patrimoni de la professió.

bottom of page